SERIE INTO THE WILD 

INTO THE WILD SERIES 

Esta serie está composta por pezas ideadas durante o transcurso de tempo no que traballei como profesor de secundaria nun centro de menores.

Todas as obras aluden ao proceso vivido durante ese tempo alí e plantea cuestións sobre o salvaxe no comunitario: ¿nos concierne?, ¿qué ou quenes o provocan?, ¿somos nos o salvaxe, se cadra?, ¿ónde se produce?, ¿interésanos coñecelo?...

 

This series is composed of pieces devised during the course of time (2018-2020) in which I worked as a secondary school teacher in a juvenile detention center.

All the works allude to the process experienced during this time there and raises questions about the wild in the community: does it concern us?, what or who provokes it?, are we the wild, perhaps?, where it occur?, are we interested in knowing it?..